Promocje
Aparat cyfrowy Nikon Coolpix S1
Aparat cyfrowy Nikon Coolpix S1
359,00 zł 329,00 zł
szt.
Aparat jednorazowy kodak Fun Saver 200/39
Aparat jednorazowy kodak Fun Saver 200/39
99,00 zł 89,00 zł
szt.
Produkt dnia
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANALOGI SKLEP

Sklep internetowy, działający pod adresem www.analogisklep.pl, prowadzony jest przez: Analogi Sklep Jakub Korzuśnik, NIP 7773375800 , REGON 389334202, („Sprzedawca”).

Email: analogisklep@gmail.com Tel: 530765570 Instagram: Analogi_Sklep

I. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca, w ramach sklepu internetowego pod adresem www.analogisklep.pl ("Sklep internetowy”; „Sklep”), prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. Świadczenie Sprzedawcy polega na sprzedaży towarów w ramach Sklepu internetowego.

2. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu, wskazanej w pkt 1 powyżej.

II. Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:

• poprzez stronę internetową www.analogisklep.pl,

2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania (tj. nie przyjęcia oferty Klienta, który złożył zamówienie), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. 

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.

5. Realizacja zamówienia następuje:

• w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie Sprzedawcy

• w przypadku zamówień płatnych przez przelewy24 – w chwili autoryzacji transakcji.

• Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

a) Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

7. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania przez Sklep z powyższego prawa, jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.

8. Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

III. Ceny towarów

1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.

2. Ceny towarów podane są przy opisie towarów na stronie Sklepu internetowego.

3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy towarze są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

4. Ceną towaru wiążącą i ostateczną jest cena podana w koszyku przy podsumowaniu zamówienia.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

8. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

10. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

IV. Dostawa

  • 1. Wysyłkowa:

a. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres domowy/ adres punktu odbioru za pośrednictwem firm kurierskich.

b. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.

c. Zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku dostarczane jest 2-5 dni roboczych.

d. Zamówienie złożone w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (uwzględniając w tym niedziele oraz dni świąteczne) dostarczane jest w ciągu 2-3 dni roboczych:

e. W przypadku płatności przelewem, powyższe terminy dostaw zostają wydłużone o czas realizacji przelewu (Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie).

  • 2. Odbiór osobisty 

a. Klient może odebrać zamówiony towar pod adresem siedziby firmy lub w określonym miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów odbioru zamówienia. 

  • 3. Wysyłka online

a. Produkty online- giftcard zostaną przesłane kupującemu na podany podczas składania adres email w terminie  1-3 dni od daty złożenia zamówienia na powyższy produkt. 

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 9 i pkt 13 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru należy przesłać na adres:

Nazwa: Analogi_sklep Jakub Korzuśnik

Ulica: Spadochronowa 12a

Kod pocztowy: 62-006

Miasto: Gruszczyn

Numer telefonu dla kuriera- 530765570

Email- Analogisklep@gmail.com

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym poniżej lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji przelewu zwrotnego za zakupione produkty w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania zwracanych przez klienta produktów.

• Wzór formularza odstąpienia od umowy

6. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarta została w załączniku nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta.

7. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres:

Nazwa: Analogi_sklep

Ulica: Spadochronowa 12a

Kod pocztowy: 62-006

Miasto: Gruszczyn

z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta na adres wskazany w pkt 6 powyżej byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, którym towar się znajduje

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

10. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Zwracany towar nie może nosić na sobie żadnych śladów użytkowania np. rysy na obudowie, niemożliwe do wyczyszczenia plamy i przebarwienia- wszystko co można określić jako widoczne ślady użytkowania towaru. Pod ten punkt podlega również opakowanie danego produktu. W innym wypadku sklep zastrzega sobie prawo do nie udzielenia zwrotu i powrotny zwrot produktu do klienta na jego koszt. 

12. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

13. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

14. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

a. której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

15. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

16. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI. Postanowienia końcowe

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem pocztowym przedsiębiorstwa Sprzedawcy: 

Nazwa: Analogi_sklep

Ulica: Spadochronowa 12a

Kod pocztowy: 62-006

Miasto: Gruszczyn

pod adresem poczty elektronicznej: analogisklep@gmail.com 

poprzez wiadomość tekstową w serwisie instagram pod adresem- analogi_sklep

2. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

3. Kupujący, potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2021 r. i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty.

5. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.analogisklep.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl